Tilgjengelighetserklæring

Alle skal ha like muligheter til å bruke nettstedene våre.

Vi skal

  • Ha et klart og forståelig språk
  • Ha et universelt tilgjengelig nettsted
  • Tilfredsstille minst AA-krav i WCAG 2.0

Vi jobber for

  • Å bli enda bedre på tilgjengelighet
  • Å tilfredsstille de ny kravene i WCAG 2.1

Gi oss tilbakemeldinger!

Dersom vi har innhold som ikke er tilgjengelig for deg, så setter vi stor pris på tilbakemelding om det. Dersom du ber oss om det, skal vi enten korrigere innholdet slik at det blir tilgjengelig, eller tilby et alternativt format.

For å gi tilbakemelding, send en e-post til [email protected].